Stavba č. 0065 Strahovský tunel 2.stavba (část B - hloubený tunel), B.11 - pasportizace a repasportizace inženýrských sítí

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
May 10, 2010
Price (Kč without VAT)
1,685,235 ,- Kč
Supplier
ARCADIS Geotechnika a.s.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Provedení pasportizace inženýrských sítí ovlivněných stavbou a po dokončení stavby provedení repasportizace sítí v oblasti dotčené výstavbou před jejich předání do užívání operativním správcům dle pokynů RAMO.