Specializační studium pro koordinátory EVVO v předškolním vzdělávání ve školním roce 2010/2011

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
June 18, 2010
Price (Kč without VAT)
983,270 ,- Kč
Supplier
HNUTÍ BRONTOSAURUS - ZÁKLADNÍ ČLÁNEK BOTIČ
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
4
Popis

Předmětem plnění veřejné zakázky bude příprava a realizace specializačníh o studia pro školní koordinátory EVVO či jiné pedagogické pracovníky v předškolním vzdělávání ve školním roce 2010/2011. Specializační studium pro školní koordinátory EVVO je určeno koordinátorům EVVO či jiným pedagogickým pracovníkům předškolního vzdělávání (učitelé MŠ, mateřských center, aj.) na území hlavního města Prahy. Rozsah zakázky činí 25 účastníků kurzu.