Zajištění a realizace služeb environmentáln ího poradenství v letech 2010 až 2011

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
June 18, 2010
Price (Kč without VAT)
589,600 ,- Kč
Supplier
01/71.ZO ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY KONIKLEC
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
5
Popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění a realizace ekoporadenskýc h služeb v rámci projektu na území hl.m.Prahy v letech 2010 až 2011. Časově bude projekt ekoporadenskéh o centra ohraničen obdobím od poloviny června 2010 do začátku prosince 2011. Záměrem projektu environmentáln ího poradenství bude poskytovat odborné a kvalifikované rady a doporučení, přibližovat šetrné životní standardy požadavkům veřejnosti a ovlivňovat veřejnost ve směru (trvale) udržitelného rozvoje společnosti.