„SOŠ Stavební a Zahradnická – výst. skleníku bot. zahr.“, etapa 0001 Provozní budova, upřesnění plnění

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
June 25, 2010
Price (Kč without VAT)
1,599,800 ,- Kč
Supplier
Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Rekonstrukce opěrné zdi, oddělující areál Botanické zahrady od přilehlé komunikace.

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.