Stavba č. 0065 Strahovský tunel 2.stavba (část B - hloubený tunel), B.14 - měření kotevních sil dynamometry

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
June 4, 2010
Price (Kč without VAT)
1,274,460 ,- Kč
Supplier
ARCADIS Geotechnika a.s.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Sledování stability záporového pažení stavební jámy hloubených tunelů osazením 22 dynamomerů na hlavách kotev vč. zajištění měření , vyhodnocování, předávání výsledků na informační server a nutné archivace dat.