Stavba č. 0065 Strahovský tunel 2.stavba (část B - hloubený tunel), B.9B - prohlídky objektů během realizace stavby

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
June 8, 2010
Price (Kč without VAT)
1,387,500 ,- Kč
Supplier
PUDIS a.s.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Provádění pravidelných prohlídek všech staticky významných poruch na dotčených objektech v průběhu realitace stavby. Předpoklad cca 200 prohlídek stávajících nebo nových trhlin, 300 prohlídek fasád a 50 prohlídek k protokolům o závadách.