stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0002 - část 02 Splašková kanalizace

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
June 11, 2010
Price (Kč without VAT)
597,586 ,- Kč
Supplier
VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH STAVEB, a.s.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

zajištění investorsko - inženýrských činností