Stavba č. 0138 TV Kunratice, etapa 0009 K Zeleným domkům, zajištění IČ

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
June 14, 2010
Price (Kč without VAT)
1,490,146 ,- Kč
Supplier
ZAVOS s.r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Jedná se o zajištění IČ při výstavbě a rekonstrukci komunikace a výstavbě dešťové kanalizace v ulici K Zeleným domkům. a) zajištění vydání územního rozhodnutí (souhlasu) včetně nabytí právní mocib) zajištění vydání stavebního povolení včetně nabytí právní mocic) zajištění zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele d) výkon funkce TDI vč. zajištění kolaudace až po vyvedení z účtu mandanta.