Sběrný dvůr Běchovice, et. 0002

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
June 15, 2010
Price (Kč without VAT)
7,196,088 ,- Kč
Supplier
VPK Suchý s.r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
1
Popis

realizace-stav ební a inženýrské objekty, provozní soubory