stavby 0012 Protipovodňová opatření na ochranu HMP, etapa 0006 Zbraslav – Radotín, část 19 Zbraslav - úprava náplavky.

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
June 30, 2010
Price (Kč without VAT)
4,785,187 ,- Kč
Supplier
Město Znojmo
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Jedná se o úpravu náplavky levého břehu Vltavy poblíž kamenolomu ve Zbraslavi, sestávající s urovnání terénu, odkopávek, zásypů jam, šachet, založení dlažeb, a dále prací předběžně projednaných, které jsou předmětem jejich oceněného, v nabídce předloženého soupisu.

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.