Stavba č. 3090 TV Řeporyje, etapa 0006 - Komunikace I

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
July 21, 2010
Price (Kč without VAT)
1,296,794 ,- Kč
Supplier
INSET s.r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Předmětem plnění je provedení kontrolních měření a geotechnického monitoringu vlivu stavby na okolí při výstavbě dešťové a splaškové kanalizace v oblasti ulic Smíchovská, Jáchymovská, Pavlovická a Hlávkova, v rámci stavby č. 3090 TV Řeporyje, etapa 0006-„Komunika ce I.“