Stavba č. 41176 „Rekonstrukce Šlechtovy restaurace“ – Výkon koordinátora BOZP při realizaci stavby

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Aug. 13, 2010
Price (Kč without VAT)
1,290,000 ,- Kč
Supplier
NOSTA-HERTZ spol. s r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Zajištění výkonu koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby č.41176 „Rekonstrukce Šlechtovy restaurace“ v souladu s podmínkami zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, a předpisy souvisejícími, tj. zejména nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o nejbližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi při splnění nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti. Součástí výkonu koordinátora BOZP bude předložit zpracovaný plán BOZP.

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.