Stavba č. 41176 „Rekonstrukce Šlechtovy restaurace“ – Výkon koordinátora BOZP při realizaci stavby

Zdroj
zakazky.praha.eu
Zadavatel
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Odvětví
Jiné služby
Datum zveřejnění
13. srpna 2010
Cena (Kč bez DPH)
1 290 000 ,- Kč
Dodavatel
NOSTA-HERTZ spol. s r.o.
Druh řízení
Zakázka malého rozsahu
Počet nabídek
3
Popis

Zajištění výkonu koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby č.41176 „Rekonstrukce Šlechtovy restaurace“ v souladu s podmínkami zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, a předpisy souvisejícími, tj. zejména nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o nejbližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi při splnění nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti. Součástí výkonu koordinátora BOZP bude předložit zpracovaný plán BOZP.

Informace od návštěvníků

Vyšel o zakázce článek?
Jsou vedené údaje špatně?
Přidejte k zakázce odkaz nebo informaci.