Stavba č. 3090 TV Řeporyje, etapa 0010 - Kanalizace IV.

Zdroj
zakazky.praha.eu
Zadavatel
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Odvětví
Jiné služby
Datum zveřejnění
7. září 2010
Cena (Kč bez DPH)
1 940 650 ,- Kč
Dodavatel
INSET s.r.o.
Druh řízení
Zakázka malého rozsahu
Počet nabídek
3
Popis

Předmětem plnění je provedení kontrolních měření a geotechnického monitoringu vlivu stavby na okolní zástavbu při výstavbě splaškové kanalizace, v oblasti ulic Na Na Manoušce, K Závětinám, Ořešská, Hasičů, Dalejská, Řeporyjské náměstí, Smíchovská a K Třebonicům, v rámci stavby č. 3090 TV Řepo-ryje, etapa 0010-„Kanaliza ce IV.“

Informace od návštěvníků

Vyšel o zakázce článek?
Jsou vedené údaje špatně?
Přidejte k zakázce odkaz nebo informaci.