Stavba č. 3090 TV Řeporyje, etapa 0010 - Kanalizace IV.

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Sept. 7, 2010
Price (Kč without VAT)
1,940,650 ,- Kč
Supplier
INSET s.r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Předmětem plnění je provedení kontrolních měření a geotechnického monitoringu vlivu stavby na okolní zástavbu při výstavbě splaškové kanalizace, v oblasti ulic Na Na Manoušce, K Závětinám, Ořešská, Hasičů, Dalejská, Řeporyjské náměstí, Smíchovská a K Třebonicům, v rámci stavby č. 3090 TV Řepo-ryje, etapa 0010-„Kanaliza ce IV.“