stavba č. 3090 TV Řeporyje, etapa 0021 Folmavská-DK.

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Sept. 30, 2010
Price (Kč without VAT)
5,978,309 ,- Kč
Supplier
NORSUNDE a.s.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Předmětem plnění je realizace stavby dešťové kanalizace, v ulici Folmavská a Stiessova, v rámci stav-by č. 3090 TV Řeporyje, etapa 0021 – „Folmavská-DK“ . Součástí plnění je realizace dopravních opat-ření po dobu stavby.