právní poradenství - OHS, INF MHMP

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
July 19, 2010
Price (Kč without VAT)
1,900,000 ,- Kč
Supplier
Balcar Petr, JUDr.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
1
Popis

poskytuní právních služeb - analýza souladu vybraných závazkovách právních vztahů s právními předpisy, rozšířená analýza vybraného okruhu závazkových právních vztahů nad rámec posouzení souladu s právními předpisy, analýza souladu objednatele vymezených právních úkonů s právními předpisy, analýza plnění vybraných závazků v rozsahu přezkounatelné m advokátem