stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0002 - část 01 stoka, část 02 splašková kanalizace, část 04 přípojky Nad Teplárnou

Zdroj
zakazky.praha.eu
Zadavatel
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Odvětví
Jiné služby
Datum zveřejnění
4. října 2010
Cena (Kč bez DPH)
798 000 ,- Kč
Dodavatel
ISTAR s.r.o.
Druh řízení
Zakázka malého rozsahu
Počet nabídek
3
Popis

vyhotovení Plánu BOZP a výkon koordinátora BOZP na výše uvedené stavbě včetně splnění povinností stavebníka ze zák. č. 309/2006 Sb.

Informace od návštěvníků

Vyšel o zakázce článek?
Jsou vedené údaje špatně?
Přidejte k zakázce odkaz nebo informaci.