stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0002 - část 01 stoka, část 02 splašková kanalizace, část 04 přípojky Nad Teplárnou

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Oct. 4, 2010
Price (Kč without VAT)
798,000 ,- Kč
Supplier
ISTAR s.r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

vyhotovení Plánu BOZP a výkon koordinátora BOZP na výše uvedené stavbě včetně splnění povinností stavebníka ze zák. č. 309/2006 Sb.