Stavba č. 9524 ST 3.stavba 9.etapa (SO 8101 -odvodňovací štola) - doplňující geologický a hydrogeologick ý průzkum

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Oct. 6, 2010
Price (Kč without VAT)
879,640 ,- Kč
Supplier
PUDIS a.s.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Ověření geotechnických parametrů pod horninovým pilířem mezi tunelovými troubami SAT v oblasti tunelové propojky v km 0, 402 vč. presiometrický ch, hydrostatickýc h, a extenzometrick ých měření, laboratorních zkoušek a vyhodnocení