Stavba č. 0065 Strahovský tunel 2.stavba (část B - stoka CO3), organizace a řízení monitoringu stoky CO3

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Oct. 26, 2010
Price (Kč without VAT)
1,741,700 ,- Kč
Supplier
VIS, a.s.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Zajištění organizace a řízení monitoringu (B.16) a administrativn ích prací pro monitoring (B.17A) vč. koordinace jednotlivých druhů měření při výstavbě odlehčovací stoky CO3 v prostoru PPR.