stavba č. 3090 TV Řeporyje, etapa 0014 Kanalizace Ořešská

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Nov. 2, 2010
Price (Kč without VAT)
1,945,406 ,- Kč
Supplier
INSET s.r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Předmětem plnění je provedení kontrolních měření a geotechnického monitoringu vlivu stavby na okolní zástavbu při výstavbě dešťové kanalizace při ulici Ořešská, včetně podchodu pod drahou ČD, od Řepo-ryjského náměstí po hranici ulic Dalejská a Sousední, v rámci stavby č. 3090 TV Řeporyje, etapa 0014-„Kanaliza ce Ořešská.“