Strategie rozvoje ICT na MHMP v letech 2010-2011

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Nov. 1, 2010
Price (Kč without VAT)
1,788,000 ,- Kč
Supplier
ICT-GROUP s.r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Předmětem veřejné zakázky je zpracování krátkodobé strategie pro rozvoj ICT v prostředí MHMP pro nadcházející období 2010-2011.Úk olem dodavatele bude zejména vytvořit plán rozvoje v oblasti metropolitních služeb tak, aby v krátkodobém horizontu pokryl základní požadavky, jak interních zákazníků, tak i občanů v oblasti informatiky. Zadavatel požaduje, aby součástí strategie byly i případné návrhy na zlepšení již fungujících oblastí ICT zadavatele, včetně důkladné analýzy a odůvodnění přínosů navrhovaných řešení.Dodav atel ve strategii dále zohlední nejnovější trendy v oblasti řízení a rozvoje ICT. Dodavatel je povinen vycházet ze současného stavu ICT zadavatele, a rovněž ve strategii zohlednit specifika postavení zadavatele jakožto subjektu veřejné správy.Kvali fikace- firma musí splňovat