zajištění inženýrské činnosti a výkon dohledu BOZP

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Nov. 23, 2010
Price (Kč without VAT)
2,035,456 ,- Kč
Supplier
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

výkon a obstarání inženýrské činnosti včetně technického dozoru a investorských služeb ve fázi realizace stavby včetně činností spojených se zpracováním podkladů pro vyvedení investic z majetku OMI dle § 18 a 19 platných „Organizačních zásad pro hospodaření s obecním majetkem“ a výkon dohledu a činnost koordinátora BOZP vyplývající ze zákona 309/2006 Sb. v platném znění a Nařízení Vlády České republiky 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb.