Komunikační matice datových služeb MHMP a MČ

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Dec. 17, 2010
Price (Kč without VAT)
2,328,000 ,- Kč
Supplier
Corpus Solutions a.s.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
4
Popis

Předmětem veřejné zakázky je katalogizace všech subjektů přistupujících do sítě MePNet, katalogizace všech služeb poskytovaných prostřednictví m sítě MePNet, definice možných variant propojení subjektů a služeb a stanovení standardně povolovaných variant, generálně zakázaných variant a variant podléhajících ad-hoc schvalování. Toto vše bude zadokumentován o formou komunikační matice a předáno k rutinnímu používání MHMP.Požad avky