Aktualizace znalostní databáze infolinky HMP

Zdroj
zakazky.praha.eu
Zadavatel
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Odvětví
Jiné služby
Datum zveřejnění
3. ledna 2011
Cena (Kč bez DPH)
2 124 000 ,- Kč
Dodavatel
Pasante s.r.o.
Druh řízení
Zakázka malého rozsahu
Počet nabídek
5
Popis

Hlavní město Praha (dále jen "zadavatel") požaduje zadáním této zakázky zajistit aktualizaci znalostní databáze informační linky HMP, provést kontrolu a validaci informací na webových stránkách www.opencard.c z a www.praha.eu a zajistit provedení technických úprav na straně interní databáze PKC. Předmětem zakázky je kompletní zajištění činností uvedených v příloze zadávací dokumentace, kde jsou specifikována konkrétně i hodnotící kriteria.Pře dpokládaný rozsah prací za provedení aktualizace znalostní databáze PKC je 110 člověkodnů. Zadavatel dále požaduje zajištění aktualizace znalostní databáze po dobu 3 měsíců v předpokládaném rozsahu 40 člověkodnů. Hodnocení nabídek

Informace od návštěvníků

Vyšel o zakázce článek?
Jsou vedené údaje špatně?
Přidejte k zakázce odkaz nebo informaci.