Aktualizace znalostní databáze infolinky HMP

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Jan. 3, 2011
Price (Kč without VAT)
2,124,000 ,- Kč
Supplier
Pasante s.r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
5
Popis

Hlavní město Praha (dále jen "zadavatel") požaduje zadáním této zakázky zajistit aktualizaci znalostní databáze informační linky HMP, provést kontrolu a validaci informací na webových stránkách www.opencard.c z a www.praha.eu a zajistit provedení technických úprav na straně interní databáze PKC. Předmětem zakázky je kompletní zajištění činností uvedených v příloze zadávací dokumentace, kde jsou specifikována konkrétně i hodnotící kriteria.Pře dpokládaný rozsah prací za provedení aktualizace znalostní databáze PKC je 110 člověkodnů. Zadavatel dále požaduje zajištění aktualizace znalostní databáze po dobu 3 měsíců v předpokládaném rozsahu 40 člověkodnů. Hodnocení nabídek