Údržba vybraných zvláště chráněných území v hl. m. Praze řízenou pastvou dvěma smíšenými stády ovcí a koz v období 2011 - 2012.

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
April 14, 2011
Price (Kč without VAT)
1,900 ,- Kč
Supplier
Jan Velík
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
4
Popis

Jedná se o následující zvláště chráněná území v hl. m. Praze