St. č. 4679 Maniny - PPO, snížení nivelety Karlín, et. 0001 - poldr s oddychovou zónou, IČ realizace

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
March 22, 2011
Price (Kč without VAT)
1,308,259 ,- Kč
Supplier
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Zabezpečení spolupráce při zajištění podkladů zadávacího řízení vč. činností po jeho skončení a zabezpečení smluvních vztahů pro provádění stavby, a výkon a obstarání inženýrské činnosti TDI (manažera projektu) po dobu realizace celé stavby vč. činností po jejím dokončení.