Stavba č. 3171 TV Štěrboholy, etapa 0011 - "Upravená".

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
April 6, 2011
Price (Kč without VAT)
5,973,384 ,- Kč
Supplier
INPROS PRAHA , v.o.s.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Předmětem plnění jsou stavební práce, spočívající v realizaci stavby - rekonstrukce vozovky, s odvod-něním do vpustí, v ulici Ústřední, v úseku K Lesíku - Upravená, v rámci stavby č. 3171 TV Štěrboholy, etapa 0011 – „Upravená“. Součástí plnění je provedení zálivu MHD BUS ve směru do centra, přisvět-lení přechodu pro chodce, definitivního dopravního značení a realizace dopravních opatření po dobu stavby. Rozsah prací byl specifikován v přiložené dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby a ve vý-kazu výměr cenové poptávky.