Revitalizace starého sadu u Milíčovského lesa včetně výsadby domácích dřevin

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
May 23, 2011
Price (Kč without VAT)
333,093 ,- Kč
Supplier
Ing.Miloš Král
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
10
Popis

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je příprava stanoviště k založení extenzivního sadu, samotné založení sadu a aleje včetně doplnění keřovou výsadbou a založení travního porostu. Bude vysazováno 25 kusů starých odrůd třešní (sad), 19 kusů domácích dřevin (alej a doplnění sadu), 75 kusů keřů. Součástí veřejné zakázky je následná péče o vysazené dřeviny a travní porost. Celková výměra lokality je cca 5 400 m2.