Strojní kosení luk ve vybraných významných přírodních lokalitách v hl. m. Praze

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
June 15, 2011
Price (Kč without VAT)
672,550 ,- Kč
Supplier
Český svaz ochránců přírody, ZO - NATURA QUO VADIS
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
7
Popis

Strojní kosení luk s odvozem hmoty k ekologické likvidaci - kompostování