Městský okruh - prohlídky a údržba TT

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
June 7, 2011
Price (Kč without VAT)
2,082,535 ,- Kč
Supplier
Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
1
Popis

zajištění prohlídek a údržby tramvajové tratě v úseku Svatovítská – Špejchar, Partyzánská – Trojská, Sparta – obratiště Špejchar vč. zastávky Sparta , po dobu zkušebního provozu