č. stavby

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
June 9, 2011
Price (Kč without VAT)
1,575,000 ,- Kč
Supplier
NOSTA-HERTZ spol. s r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
1
Popis

výkon zákonem stanovené činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na realizovaných stavbách Městského okruhu v úseku SAT – Pelc/Tyrolka. Výkon činnosti koordinátora BOZP v souladu s podmínkami zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisy souvisejícími, tj. zejména nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o nejbližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi při splnění nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti.