č. stavby

Zdroj
zakazky.praha.eu
Zadavatel
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Odvětví
Jiné služby
Datum zveřejnění
9. června 2011
Cena (Kč bez DPH)
1 575 000 ,- Kč
Dodavatel
NOSTA-HERTZ spol. s r.o.
Druh řízení
Zakázka malého rozsahu
Počet nabídek
1
Popis

výkon zákonem stanovené činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na realizovaných stavbách Městského okruhu v úseku SAT – Pelc/Tyrolka. Výkon činnosti koordinátora BOZP v souladu s podmínkami zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisy souvisejícími, tj. zejména nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o nejbližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi při splnění nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti.

Informace od návštěvníků

Vyšel o zakázce článek?
Jsou vedené údaje špatně?
Přidejte k zakázce odkaz nebo informaci.