Prověření skladby a posouzení činnosti Odboru městského investora MHMP

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
July 18, 2011
Price (Kč without VAT)
1,740,000 ,- Kč
Supplier
Deloitte Advisory s.r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
2
Popis

prověření skladby a posouzení činnosti OMI a procesně organizační posouzení v rámci OMI, analýza hospodaření odboru a právní posouzení parametrů kriterií hodnocení nabídek používaných při výběrových řízeních