Zajištění celoroční každodenní údržby vodohospodářsk ých a návazných odvodňovacích prvků a celoroční pravidelné údržby historických podzemních vodohospodářsk ých děl a návazného odvodňovacího systému na Petříně a v zahradě Kinských

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
July 15, 2011
Price (Kč without VAT)
1,298,710 ,- Kč
Supplier
PAVEL MÍKA - zahradnické práce
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
1
Popis

Celoroční pravidelná údržba historických podzemních vodohospodářsk ých děl a návazného odvodňovacího systému na Petříně a v zahradě Kinských a celoroční každodenní údržba vodohospodářsk ých a návazných odvodňovacích prvků na Petříně a v zahradě Kinských