Provedení auditů vybraných veřejných zakázek zadaných v JŘBU

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Sept. 12, 2011
Price (Kč without VAT)
546,000 ,- Kč
Supplier
APOGEO Esteem, a.s.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
6
Popis

Předmětem této veřejné zakázky je audit vybraných veřejných zakázek, které byly ze strany HMP realizovány prostřednictví m jednacího řízení bez uveřejnění v letech 2009 a 2010. Předmětem auditů bude 5 nadlimitních veřejných zakázek na služby z oblasti IT v souhrnném objemu 860 miliónů korun. Jedná se o posouzení veřejných zakázek s názvem