Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, et. 0020-Čertouzy

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
July 18, 2011
Price (Kč without VAT)
912,450 ,- Kč
Supplier
Ateliér projektování inženýrských staveb,s.r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
1
Popis

Předmětem plnění je zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele (DZS) včetně výkazu výměr v tištěné a elektronické podobě a kontrolního rozpočtu investora a výkon autorského dozoru (AD) prorekonstru kci komunikací včetně jejich odvodnění v ulicích Mezilesí, Ratibořická, Chvalkovická, Lipí, Jívanská a Dobšická, v rámci stavby č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0020-Čertouzy.