Stavba č. 3090 TV Řeporyje, etapa 0023-Kanalizac e V.

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
July 21, 2011
Price (Kč without VAT)
537,000 ,- Kč
Supplier
D Plus - projektový a inženýrský podnik, spol. s r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
1
Popis

Předmětem plnění je zpracování dokumentace pro zadání stavby (DZS) v počtu 10 paré včetně slepé-ho výkazu výměr v tištěné a elektronické podobě a dvou stejnopisů kontrolního rozpočtu investora prostavbu vodovodního přívodního řadu-zbývající část a vodovodních rozváděcích řadů, v lokalitách Zad-ní Kopanina, Zmrzlík a Chaloupky, v rámci stavby č. 3090 TV Řeporyje, etapa 0023 – Kanalizace V. Tato DZS bude podkladem pro zadávací dokumentaci ve veřejné zakázce na zhotovení díla - uvedené etapy stavby. Dále je předmětem plnění výkon autorského dozoru projektanta (AD) na výše uvedené etapě stavby.

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.