Stavba č. 3090 TV Řeporyje, etapa 0023-Kanalizac e V.

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
July 21, 2011
Price (Kč without VAT)
537,000 ,- Kč
Supplier
D Plus - projektový a inženýrský podnik, spol. s r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
1
Popis

Předmětem plnění je zpracování dokumentace pro zadání stavby (DZS) v počtu 10 paré včetně slepé-ho výkazu výměr v tištěné a elektronické podobě a dvou stejnopisů kontrolního rozpočtu investora prostavbu vodovodního přívodního řadu-zbývající část a vodovodních rozváděcích řadů, v lokalitách Zad-ní Kopanina, Zmrzlík a Chaloupky, v rámci stavby č. 3090 TV Řeporyje, etapa 0023 – Kanalizace V. Tato DZS bude podkladem pro zadávací dokumentaci ve veřejné zakázce na zhotovení díla - uvedené etapy stavby. Dále je předmětem plnění výkon autorského dozoru projektanta (AD) na výše uvedené etapě stavby.