Stavba č. 3090 TV Řeporyje, etapa 0023-Kanalizac e V.

Zdroj
zakazky.praha.eu
Zadavatel
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Odvětví
Jiné služby
Datum zveřejnění
21. července 2011
Cena (Kč bez DPH)
537 000 ,- Kč
Dodavatel
D Plus - projektový a inženýrský podnik, spol. s r.o.
Druh řízení
Zakázka malého rozsahu
Počet nabídek
1
Popis

Předmětem plnění je zpracování dokumentace pro zadání stavby (DZS) v počtu 10 paré včetně slepé-ho výkazu výměr v tištěné a elektronické podobě a dvou stejnopisů kontrolního rozpočtu investora prostavbu vodovodního přívodního řadu-zbývající část a vodovodních rozváděcích řadů, v lokalitách Zad-ní Kopanina, Zmrzlík a Chaloupky, v rámci stavby č. 3090 TV Řeporyje, etapa 0023 – Kanalizace V. Tato DZS bude podkladem pro zadávací dokumentaci ve veřejné zakázce na zhotovení díla - uvedené etapy stavby. Dále je předmětem plnění výkon autorského dozoru projektanta (AD) na výše uvedené etapě stavby.

Informace od návštěvníků

Vyšel o zakázce článek?
Jsou vedené údaje špatně?
Přidejte k zakázce odkaz nebo informaci.