stavba č. 3090 TV Řeporyje, etapa 0023 - Kanalizace V.

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Aug. 2, 2011
Price (Kč without VAT)
1,132,000 ,- Kč
Supplier
PPU spol. s r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
1
Popis

Předmětem plnění je zpracování dokumentace pro zadání stavby (DZS) v počtu 6 paré včetně slepé-ho výkazu výměr v tištěné a elektronické podobě a dvou stejnopisů kontrolního rozpočtu investora prostavbu splaškové kanalizace a úpravu komunikací, v oblasti ulic Dalejská a Všerubská, v rámci stavby č. 3090 TV Řeporyje, etapa 0023 – Kanalizace V. Tato DZS bude podkladem pro zadávací dokumen-taci ve veřejné zakázce na zhotovení díla - uvedené etapy stavby. Dále je předmětem plnění výkon autorského dozoru projektanta (AD) na výše uvedené etapě stavby.