stavba č. 3090 TV Řeporyje, etapa 0023 - Kanalizace V.

Zdroj
zakazky.praha.eu
Zadavatel
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Odvětví
Jiné služby
Datum zveřejnění
2. srpna 2011
Cena (Kč bez DPH)
1 132 000 ,- Kč
Dodavatel
PPU spol. s r.o.
Druh řízení
Zakázka malého rozsahu
Počet nabídek
1
Popis

Předmětem plnění je zpracování dokumentace pro zadání stavby (DZS) v počtu 6 paré včetně slepé-ho výkazu výměr v tištěné a elektronické podobě a dvou stejnopisů kontrolního rozpočtu investora prostavbu splaškové kanalizace a úpravu komunikací, v oblasti ulic Dalejská a Všerubská, v rámci stavby č. 3090 TV Řeporyje, etapa 0023 – Kanalizace V. Tato DZS bude podkladem pro zadávací dokumen-taci ve veřejné zakázce na zhotovení díla - uvedené etapy stavby. Dále je předmětem plnění výkon autorského dozoru projektanta (AD) na výše uvedené etapě stavby.

Informace od návštěvníků

Vyšel o zakázce článek?
Jsou vedené údaje špatně?
Přidejte k zakázce odkaz nebo informaci.