stavba č. 3090 TV Řeporyje, etapa 0023 - Kanalizace V.

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Aug. 2, 2011
Price (Kč without VAT)
1,132,000 ,- Kč
Supplier
PPU spol. s r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
1
Popis

Předmětem plnění je zpracování dokumentace pro zadání stavby (DZS) v počtu 6 paré včetně slepé-ho výkazu výměr v tištěné a elektronické podobě a dvou stejnopisů kontrolního rozpočtu investora prostavbu splaškové kanalizace a úpravu komunikací, v oblasti ulic Dalejská a Všerubská, v rámci stavby č. 3090 TV Řeporyje, etapa 0023 – Kanalizace V. Tato DZS bude podkladem pro zadávací dokumen-taci ve veřejné zakázce na zhotovení díla - uvedené etapy stavby. Dále je předmětem plnění výkon autorského dozoru projektanta (AD) na výše uvedené etapě stavby.

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.