„Údržba, novelizace, instalace a reinstalace programového vybavení k vedení agendy vydávání stanovisek a vyjádření dotčeného orgánu státní správy (kolečka)“

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Aug. 23, 2011
Price (Kč without VAT)
700,000 ,- Kč
Supplier
Tomáš Cibulka
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
1
Popis

1.1. Údržba instalovaného programového vybavení (dále jen PV) pro vedení agendy jednotné administrace stanovisek, vyjádření a rozhodnutí dotčeného orgánu státní správy pro agendy hájící zájmy životního prostředí, koordinovaných stanovisek, výjimek ze stavební uzávěry a další agendy dle požadavků objednatele. 1.2. Instalace PV u nových uživatelů.1. 3. Reinstalace PV po výměnách hardware u uživatelů (opakovaná instalace).1 .4. Novelizace PV.

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.