č. stavby

Zdroj
zakazky.praha.eu
Zadavatel
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Odvětví
Jiné služby
Datum zveřejnění
22. srpna 2011
Cena (Kč bez DPH)
1 756 560 ,- Kč
Dodavatel
SATRA,spol.s r.o.
Druh řízení
Zakázka malého rozsahu
Počet nabídek
1
Popis

1/ Dokumentace pro projednání změny technického řešení povrchového úseku mezi Trojským mostem a mostem Barikádníků a/ Dokumentace „Snížení nivelety MO v úseku mezi Trojským mostem a mostem Barikádníků“, jako příprava pro budoucí zakrytí MO. b/ Architektonick ý návrh pro varianty řešení lávky přes MO (místo podchodu pod MO) c/ Dokumentace „Aktualizace technicko-dopr avního řešení mimoúrovňové křižovatky Pelc/Tyrolka včetně úpravy světelného řízení křižovatky“ d/ Dokumentace „Prodloužení ulice Povltavské s napojením do ulice Pátkovy“ (napojení MFF UK směrem na západ) 2/ Dokumentace „Rekonstrukce podchodu pro pěší ve Stromovce“ - SO 9086.01.136.3 Rekonstrukce – dokumentace v úrovni DSP, AD

Informace od návštěvníků

Vyšel o zakázce článek?
Jsou vedené údaje špatně?
Přidejte k zakázce odkaz nebo informaci.