č. stavby

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Aug. 22, 2011
Price (Kč without VAT)
1,756,560 ,- Kč
Supplier
SATRA,spol.s r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
1
Popis

1/ Dokumentace pro projednání změny technického řešení povrchového úseku mezi Trojským mostem a mostem Barikádníků a/ Dokumentace „Snížení nivelety MO v úseku mezi Trojským mostem a mostem Barikádníků“, jako příprava pro budoucí zakrytí MO. b/ Architektonick ý návrh pro varianty řešení lávky přes MO (místo podchodu pod MO) c/ Dokumentace „Aktualizace technicko-dopr avního řešení mimoúrovňové křižovatky Pelc/Tyrolka včetně úpravy světelného řízení křižovatky“ d/ Dokumentace „Prodloužení ulice Povltavské s napojením do ulice Pátkovy“ (napojení MFF UK směrem na západ) 2/ Dokumentace „Rekonstrukce podchodu pro pěší ve Stromovce“ - SO 9086.01.136.3 Rekonstrukce – dokumentace v úrovni DSP, AD