Zpracování projektové žádosti a zajištění souvisejících činností v rámci grantového schématu výzvy č. 77 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Sept. 23, 2011
Price (Kč without VAT)
495,000 ,- Kč
Supplier
ARM Management, s. r. o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Zpracování projektové žádosti a zajištění souvisejících činností v rámci grantového schématu výzvy č. 77 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost