Stavba č. 0065 Strahovský tunel 2.stavba (část B - hloubený tunel), protihluková opatření v objektu č.p. 711, Patpčkjova 5. Praha 6l

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Sept. 23, 2011
Price (Kč without VAT)
1,209,784 ,- Kč
Supplier
České dřevařské závody Praha, a.s.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
4
Popis

Provedení dodatečných protihluikovýc h opatření u objektu Patočkova 5, Praha 6 dle podmínek HS hl. m. Prahy a výsledků hlukové studie z r. 2009.