stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0020 -"Čertouzy"

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Sept. 6, 2011
Price (Kč without VAT)
916,800 ,- Kč
Supplier
DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
1
Popis

Předmětem plnění je zpracování dokumentace pro zadání stavby (DZS) včetně slepého výkazu výměr v tištěné a elektronické podobě a dvou stejnopisů kontrolního rozpočtu investora pro realizaci rekons-trukce komunikace v ulici Božanovská, v úseku Náchodská - Vysokovská a v úseku Domkovská - most-ní uzávěr mostu přes dálnici D 11, v rámci stavby č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0020 - Čertouzy. Tato DZS bude podkladem pro zadávací dokumentaci ve veřejné zakázce na zhotovení díla. Dále je předmětem plnění výkon autorského dozoru projektanta (AD) na výše uvedené stavbě.

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.