zpracování dokumentace pro zadání stavby (DZS) a výkon autorského dozoru (AD)

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Sept. 30, 2011
Price (Kč without VAT)
1,335,000 ,- Kč
Supplier
DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
1
Popis

Předmětem plnění je zpracování dokumentace pro zadání stavby (DZS) v počtu 10 paré včetně slepého výkazu výměr v tištěné a elektronické podobě a dvou stejnopisů kontrolního rozpočtu investora a výkon autorského dozoru projektanta (AD) pro výstavbu technické infrastruktury v ulici Jelenovská, Otínská, Dechtínská a Javořická. Předpokládané IN stavby jsou 92 000 tis. Kč.