zpracování dokumentace pro zadání stavby (DZS) a výkon autorského dozoru (AD)

Zdroj
zakazky.praha.eu
Zadavatel
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Odvětví
Jiné služby
Datum zveřejnění
30. září 2011
Cena (Kč bez DPH)
1 335 000 ,- Kč
Dodavatel
DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.
Druh řízení
Zakázka malého rozsahu
Počet nabídek
1
Popis

Předmětem plnění je zpracování dokumentace pro zadání stavby (DZS) v počtu 10 paré včetně slepého výkazu výměr v tištěné a elektronické podobě a dvou stejnopisů kontrolního rozpočtu investora a výkon autorského dozoru projektanta (AD) pro výstavbu technické infrastruktury v ulici Jelenovská, Otínská, Dechtínská a Javořická. Předpokládané IN stavby jsou 92 000 tis. Kč.

Informace od návštěvníků

Vyšel o zakázce článek?
Jsou vedené údaje špatně?
Přidejte k zakázce odkaz nebo informaci.