stavba č. 0012 "Protipovodňov á opatření na ochranu HMP", etapa 0007 Troja, části 15, 16 a 17 - objednávka autorského dozoru

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
April 15, 2009
Price (Kč without VAT)
872,000 ,- Kč
Supplier
METROPROJEKT Praha  a.s.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
1
Popis

potřeba zajištění kontroly projektanta nad dodržováním řešení a projektu PPO - autorský dozor