Stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0002, část 02 - splašková kanalizace

Zdroj
zakazky.praha.eu
Zadavatel
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Odvětví
Jiné služby
Datum zveřejnění
20. dubna 2009
Cena (Kč bez DPH)
550 000 ,- Kč
Dodavatel
VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH STAVEB, a.s.
Druh řízení
Zakázka malého rozsahu
Počet nabídek
3
Popis

provedení investorsko-in ženýrských činností na výše uvedené stavbě až do vydání územního rozhodnutí stavebním úřadem

Informace od návštěvníků

Vyšel o zakázce článek?
Jsou vedené údaje špatně?
Přidejte k zakázce odkaz nebo informaci.