Stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0002, část 02 - splašková kanalizace

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
April 20, 2009
Price (Kč without VAT)
550,000 ,- Kč
Supplier
VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH STAVEB, a.s.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

provedení investorsko-in ženýrských činností na výše uvedené stavbě až do vydání územního rozhodnutí stavebním úřadem