stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0002, část 02 - splašková kanalizace

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
March 24, 2009
Price (Kč without VAT)
1,048,000 ,- Kč
Supplier
DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

zpracování dokumentace k územnímu řízení (DUR) včetně průzkumů a zaměření, dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) v rámci výše uvedené stavby