Posouzení využití finančních prostředků veřejné finanční podpory ve výši 10 mil. Kč poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy městské části Praha 5 na rekonstrukci multifunkčního sálu, tělocvičny a provedení přístavby v ZŠ Radlický 115/140 Praha 5

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
April 10, 2009
Price (Kč without VAT)
650,000 ,- Kč
Supplier
Ing. Jaroslav Semrád
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
1
Popis

Jedná se o posouzení z hlediska hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti