Analýza celkové energetické spotřeby zařízení sociálních služeb ve správě Hlavního města Prahy a návrh její ekonomické a administrativn í optimalizace s důrazem na maximalizaci finančních úspor

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
May 15, 2009
Price (Kč without VAT)
1,820,000 ,- Kč
Supplier
EUFC CZ s.r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Předmětem této smlouvy je zpracování komplexní analýzy celkové energetické spotřeby zařízení sociálních služeb ve správě Hlavního města Prahy a návrh její ekonomické a administrativn í optimalizace z důrazem na maximalizaci finančních úspor.