TDI - Revitalizace Panské zahrady Dubeč (Součástí Rámcové smlouvy uzavřené 21.8.2008(

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
April 23, 2009
Price (Kč without VAT)
611,000 ,- Kč
Supplier
Inženýring dopravních staveb a.s.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
1
Popis

Výkon technického dozoru stavebníka na akci Revitalizace Panské zahrady - Dubeč