STUDIE ZAPOJENÍ SOUKROMÉHO PARTNERA PŘI ZÁMĚRU ROZŠÍŘENÍ POSKYTOVANÝCH UBYTOVACÍCH KAPACIT A PÉČE PRO SENIORY A ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
June 29, 2009
Price (Kč without VAT)
2,201,500 ,- Kč
Supplier
Deloitte Advisory s.r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
2
Popis

Analýza možnosti zapojení privátního partnera do realizace ProjektuAnal ýza způsobů financováníV yhodnocení a doporučení dalšího postupu