stavba č. 0012 „Protipovodňov á opatření na ochranu HMP“, etapa 0007 Troja, část 18 Trojský zámek - dečťová kanalizace

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
June 2, 2009
Price (Kč without VAT)
5,317,106 ,- Kč
Supplier
Jan Březina
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
5
Popis

výstavba dešťové kanalizace ze sklolaminátové trouby DN800 v ulici Pod Havránkou, v k.ú. Troja v celkové délce 56, 50 m (v úseku mezi čachtami Š1 – spadišťová až Š4). Sou-částí plnění je uvedení komunikace dotčené výstavbou do původního stavu

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.